My Kingdom

My Kingdom locations and opening hours

Local store My Kingdom - Bến Tre, Tầng 1, đường Võ Nguyên Giáp (Quốc lộ 60), Xã Sơn Đông

Address and opening hours

  • Tầng 1, đường Võ Nguyên Giáp (Quốc lộ 60), Xã Sơn Đông Bến Tre
  • 2753560008
  • Mon: 8:00am-8:00pm, Tue: 8:00am-8:00pm, Wed: 8:00am-8:00pm, Thu: 8:00am-8:00pm, Fri:8:00am-8:00pm, Sat: 8:00am-8:00pm, Sun: 8:00am-8:00pm