My Kingdom

My Kingdom locations and opening hours

Local store My Kingdom - Biên Hòa, 02-03 tầng 2, 1058 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong

Address and opening hours

  • 02-03 tầng 2, 1058 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong Biên Hòa
  • (028) 62624937
  • Mon: 9:30am-6:00pm, Tue: 9:30am-6:00pm, Wed: 9:30am-6:00pm, Thu: 9:30am-6:00pm, Fri:9:30am-6:00pm, Sat: 9:30am-6:00pm, Sun: 9:30am-6:00pm