My Kingdom

My Kingdom locations and opening hours

Local store My Kingdom - Cam Ranh, Số 2243 Đại lộ Hùng Vương, Phường Cam Lợi

Address and opening hours

  • Số 2243 Đại lộ Hùng Vương, Phường Cam Lợi Cam Ranh
  • (0258)3956062
  • Mon: 10:00am-5:00pm, Tue: 10:00am-5:00pm, Wed: 10:00am-5:00pm, Thu: 10:00am-5:00pm, Fri:10:00am-5:00pm, Sat: 10:00am-5:00pm, Sun: 10:00am-5:00pm