My Kingdom

My Kingdom locations and opening hours

Local store My Kingdom - Cần Thơ, Số 09 Cách Mạng Tháng 8, Phường Thới Bình

Address and opening hours

  • Số 09 Cách Mạng Tháng 8, Phường Thới Bình Cần Thơ
  • 2923943667
  • Mon: 9:00am-5:00pm, Tue: 9:00am-5:00pm, Wed: 9:00am-5:00pm, Thu: 9:00am-5:00pm, Fri:9:00am-5:00pm, Sat: 9:00am-5:00pm, Sun: 9:00am-5:00pm