My Kingdom

My Kingdom locations and opening hours

Local store My Kingdom - Cần Thơ, Tầng 3, Vincom Xuân Khánh số 209 đường 30 Tháng 4, Phường Xuân Khánh

Address and opening hours

  • Tầng 3, Vincom Xuân Khánh số 209 đường 30 Tháng 4, Phường Xuân Khánh Cần Thơ
  • 2923730899
  • Mon: 10:00am-9:30pm, Tue: 10:00am-9:30pm, Wed: 10:00am-9:30pm, Thu: 10:00am-9:30pm, Fri:10:00am-9:30pm, Sat: 10:00am-9:30pm, Sun: 10:00am-9:30pm