My Kingdom

My Kingdom locations and opening hours

Local store My Kingdom - Cần Thơ, Tầng Trệt Lô Số 1, Khu Dân Cư Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú

Address and opening hours

  • Tầng Trệt Lô Số 1, Khu Dân Cư Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú Cần Thơ
  • Mon: 8:00am-10:00pm, Tue: 8:00am-10:00pm, Wed: 8:00am-10:00pm, Thu: 8:00am-10:00pm, Fri:8:00am-10:00pm, Sat: 8:00am-10:00pm, Sun: 8:00am-10:00pm