My Kingdom

My Kingdom locations and opening hours

Local store My Kingdom - Da Nang, 516 Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê Đông

Address and opening hours

  • 516 Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê Đông Da Nang
  • (0236) 3613166
  • Mon: 9:00am-7:00pm, Tue: 9:00am-7:00pm, Wed: 9:00am-7:00pm, Thu: 9:00am-7:00pm, Fri:9:00am-7:00pm, Sat: 9:00am-7:00pm, Sun: 9:00am-7:00pm