My Kingdom

My Kingdom locations and opening hours

Local store My Kingdom - Đồng Xoài, 1137 Đường Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Bình

Address and opening hours

  • 1137 Đường Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Bình Đồng Xoài
  • 2713886678
  • Mon: 10:00am-7:00pm, Tue: 10:00am-7:00pm, Wed: 10:00am-7:00pm, Thu: 10:00am-7:00pm, Fri:10:00am-7:00pm, Sat: 10:00am-7:00pm, Sun: 10:00am-7:00pm