My Kingdom

My Kingdom locations and opening hours

Local store My Kingdom - Hạ Long, KIOT Số 11A+12A Chân Đế Chung Cư LIDECO Hạ Long, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo

Address and opening hours

  • KIOT Số 11A+12A Chân Đế Chung Cư LIDECO Hạ Long, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo Hạ Long
  • 2036290313
  • Mon: 8:30am-9:30pm, Tue: 8:30am-9:30pm, Wed: 8:30am-9:30pm, Thu: 8:30am-9:30pm, Fri:8:30am-9:30pm, Sat: 8:30am-9:30pm, Sun: 8:30am-9:30pm