My Kingdom

My Kingdom locations and opening hours

Local store My Kingdom - Hà Nội, 18T2 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính

Address and opening hours

  • 18T2 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính Hà Nội
  • (024) 60278748
  • Mon: 9:00am-9:00pm, Tue: 9:00am-9:00pm, Wed: 9:00am-9:00pm, Thu: 9:00am-9:00pm, Fri:9:00am-9:00pm, Sat: 9:00am-9:00pm, Sun: 9:00am-9:00pm