My Kingdom

My Kingdom locations and opening hours

Local store My Kingdom - Hà Nội, Lô B1.1 Tầng hầm B1 TTTM D’Le Roi Soleil – Quảng An số 2 Phố Đặng Thai Mai, Phường Quảng An

Address and opening hours

  • Lô B1.1 Tầng hầm B1 TTTM D’Le Roi Soleil – Quảng An số 2 Phố Đặng Thai Mai, Phường Quảng An Hà Nội
  • 2 432 012 334
  • Mon: 9:00am-9:00pm, Tue: 9:00am-9:00pm, Wed: 9:00am-9:00pm, Thu: 9:00am-9:00pm, Fri:9:00am-9:00pm, Sat: 9:00am-9:00pm, Sun: 9:00am-9:00pm