My Kingdom

My Kingdom locations and opening hours

Local store My Kingdom - Hà Nội, Lô số T331, tại Tầng 3, TTTM Aeon Mall Hà Đông, Xã Dương Nội

Address and opening hours

  • Lô số T331, tại Tầng 3, TTTM Aeon Mall Hà Đông, Xã Dương Nội Hà Nội
  • 2432011308
  • Mon: 9:30am-10:00pm, Tue: 9:30am-10:00pm, Wed: 9:30am-10:00pm, Thu: 9:30am-10:00pm, Fri:9:30am-10:00pm, Sat: 9:30am-10:00pm, Sun: 9:30am-10:00pm