My Kingdom

My Kingdom locations and opening hours

Local store My Kingdom - Hà Nội, TTTM vincom Long biên, Phường Long Biên

Address and opening hours

  • TTTM vincom Long biên, Phường Long Biên Hà Nội
  • (024) 36573036
  • Mon: 9:00am-9:30pm, Tue: 9:00am-9:30pm, Wed: 9:00am-9:30pm, Thu: 9:00am-9:30pm, Fri:9:00am-9:30pm, Sat: 9:00am-9:30pm, Sun: 9:00am-9:30pm