My Kingdom

My Kingdom locations and opening hours

Local store My Kingdom - Ho Chi Minh, 402A Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông

Address and opening hours

  • 402A Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông Ho Chi Minh
  • 028 36365641‬
  • Mon: 9:00am-6:00pm, Tue: 9:00am-6:00pm, Wed: 9:00am-6:00pm, Thu: 9:00am-6:00pm, Fri:9:00am-6:00pm, Sat: 9:00am-6:00pm, Sun: 9:00am-6:00pm