My Kingdom

My Kingdom locations and opening hours

Local store My Kingdom - Ho Chi Minh, L3-05D, Vincom Lê Văn Việt, 50 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú

Address and opening hours

  • L3-05D, Vincom Lê Văn Việt, 50 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú Ho Chi Minh
  • 2835355696
  • Mon: 10:00am-8:00pm, Tue: 10:00am-8:00pm, Wed: 10:00am-8:00pm, Thu: 10:00am-8:00pm, Fri:10:00am-8:00pm, Sat: 10:00am-8:00pm, Sun: 10:00am-8:00pm