My Kingdom

My Kingdom locations and opening hours

Local store My Kingdom - Ho Chi Minh, Lầu 3, 92-94 Nam Kì Khởi Nghĩa , Phường Bến Nghé

Address and opening hours

  • Lầu 3, 92-94 Nam Kì Khởi Nghĩa , Phường Bến Nghé Ho Chi Minh
  • (028)66525958
  • Mon: 11:00am-7:00pm, Tue: 11:00am-7:00pm, Wed: 11:00am-7:00pm, Thu: 11:00am-7:00pm, Fri:11:00am-7:00pm, Sat: 11:00am-7:00pm, Sun: 11:00am-7:00pm