My Kingdom

My Kingdom locations and opening hours

Local store My Kingdom - Ho Chi Minh, Tầng 4, gian hàng 4-07, Trung tâm thương mại Vạn Hạnh, 11 Sư Vạn Hạnh, Phường 12

Address and opening hours

  • Tầng 4, gian hàng 4-07, Trung tâm thương mại Vạn Hạnh, 11 Sư Vạn Hạnh, Phường 12 Ho Chi Minh
  • (028)36365446
  • Mon: 9:00am-8:00pm, Tue: 9:00am-8:00pm, Wed: 9:00am-8:00pm, Thu: 9:00am-8:00pm, Fri:9:00am-8:00pm, Sat: 9:00am-8:00pm, Sun: 9:00am-8:00pm