My Kingdom

My Kingdom locations and opening hours

Local store My Kingdom - Ho Chi Minh, Tầng B2- 43 - 44 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé

Address and opening hours

  • Tầng B2- 43 - 44 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé Ho Chi Minh
  • (028) 39369219
  • Mon: 10:00am-9:00pm, Tue: 10:00am-9:00pm, Wed: 10:00am-9:00pm, Thu: 10:00am-9:00pm, Fri:10:00am-9:00pm, Sat: 10:00am-9:00pm, Sun: 10:00am-9:00pm