My Kingdom

My Kingdom locations and opening hours

Local store My Kingdom - Long Xuyên, 263 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình

Address and opening hours

  • 263 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình Long Xuyên
  • (0296) 3911166
  • Mon: 9:00am-5:00pm, Tue: 9:00am-5:00pm, Wed: 9:00am-5:00pm, Thu: 9:00am-5:00pm, Fri:9:00am-5:00pm, Sat: 9:00am-5:00pm, Sun: 9:00am-5:00pm