My Kingdom

My Kingdom locations and opening hours

Local store My Kingdom - Móng Cái, Lô L3-05, tầng L3 của TTTM Vincom Plaza Móng Cái, Phường Trần Phú

Address and opening hours

  • Lô L3-05, tầng L3 của TTTM Vincom Plaza Móng Cái, Phường Trần Phú Móng Cái
  • 2033883115
  • Mon: 10:00am-9:30pm, Tue: 10:00am-9:30pm, Wed: 10:00am-9:30pm, Thu: 10:00am-9:30pm, Fri:10:00am-9:30pm, Sat: 10:00am-9:30pm, Sun: 10:00am-9:30pm