My Kingdom

My Kingdom locations and opening hours

Local store My Kingdom - Nha Trang, Lô số 4, Đường 19/5, Khu Đô Thị VĨnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Hiệp

Address and opening hours

  • Lô số 4, Đường 19/5, Khu Đô Thị VĨnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Hiệp Nha Trang
  • (0258)6516879
  • Mon: 8:00am-6:00pm, Tue: 8:00am-6:00pm, Wed: 8:00am-6:00pm, Thu: 8:00am-6:00pm, Fri:8:00am-6:00pm, Sat: 8:00am-6:00pm, Sun: 8:00am-6:00pm