My Kingdom

My Kingdom locations and opening hours

Local store My Kingdom - Pleiku, 195-197 Hùng Vương, Phường Hội Thương

Address and opening hours

  • 195-197 Hùng Vương, Phường Hội Thương Pleiku
  • (0269) 3828994
  • Mon: 9:00am-9:00pm, Tue: 9:00am-9:00pm, Wed: 9:00am-9:00pm, Thu: 9:00am-9:00pm, Fri:9:00am-9:00pm, Sat: 9:00am-9:00pm, Sun: 9:00am-9:00pm