My Kingdom

My Kingdom locations and opening hours

Local store My Kingdom - Rạch Giá, Lô L04-14 đường Mai Thị Hồng Hạnh, Phường Rạch Sỏi

Address and opening hours

  • Lô L04-14 đường Mai Thị Hồng Hạnh, Phường Rạch Sỏi Rạch Giá
  • (0297) 3678777
  • Mon: 9:00am-5:00pm, Tue: 9:00am-5:00pm, Wed: 9:00am-5:00pm, Thu: 9:00am-5:00pm, Fri:9:00am-5:00pm, Sat: 9:00am-5:00pm, Sun: 9:00am-5:00pm