My Kingdom

My Kingdom locations and opening hours

Local store My Kingdom - Sóc Trăng, 128-130 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 6

Address and opening hours

  • 128-130 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 6 Sóc Trăng
  • 2 993 638 683
  • Mon: 9:00am-5:00pm, Tue: 9:00am-5:00pm, Wed: 9:00am-5:00pm, Thu: 9:00am-5:00pm, Fri:9:00am-5:00pm, Sat: 9:00am-5:00pm, Sun: 9:00am-5:00pm