My Kingdom

My Kingdom locations and opening hours

Local store My Kingdom - Thái Bình, Tầng 3 TTTM Vincom Thái Bình số 460 Lý Bôn, Phường Đề Thám

Address and opening hours

  • Tầng 3 TTTM Vincom Thái Bình số 460 Lý Bôn, Phường Đề Thám Thái Bình
  • (0227) 3831858
  • Mon: 10:00am-9:00pm, Tue: 10:00am-9:00pm, Wed: 10:00am-9:00pm, Thu: 10:00am-9:00pm, Fri:10:00am-9:00pm, Sat: 10:00am-9:30pm, Sun: 10:00am-9:30pm