My Kingdom

My Kingdom locations and opening hours

Local store My Kingdom - Trà Vinh, Tầng trệt, đường Võ Nguyên Giáp, Phường 7

Address and opening hours

  • Tầng trệt, đường Võ Nguyên Giáp, Phường 7 Trà Vinh
  • 2943900099
  • Mon: 8:00am-10:00pm, Tue: 8:00am-10:00pm, Wed: 8:00am-10:00pm, Thu: 8:00am-10:00pm, Fri:8:00am-10:00pm, Sat: 8:00am-10:00pm, Sun: 8:00am-10:00pm