My Kingdom

My Kingdom locations and opening hours

Local store My Kingdom - Việt Trì, Lô số L2 -06 Tầng 2 Trung Tâm Thương Mại Vincom, Plaza Việt Trì, Phường Tiên Cát

Address and opening hours

  • Lô số L2 -06 Tầng 2 Trung Tâm Thương Mại Vincom, Plaza Việt Trì, Phường Tiên Cát Việt Trì
  • 2102223777
  • Mon: 10:00am-9:00pm, Tue: 10:00am-9:00pm, Wed: 10:00am-9:00pm, Thu: 10:00am-9:00pm, Fri:10:00am-9:00pm, Sat: 10:00am-9:30pm, Sun: 10:00am-9:30pm