AEON

AEON offers

Current special offers

Local store AEON - Hai Phong, Số 10 đường Võ Nguyên Giáp, phường Kênh Dương, quận Lê Chân

Address and opening hours

  • Số 10 đường Võ Nguyên Giáp, phường Kênh Dương, quận Lê Chân Hai Phong
  • 84 225 3525 888
  • Mon-Fri: 10:00am-10:00pm, Sat-Sun: 9:00am-10:00pm

Promotions archive